Priser og betingelser

Priser

Timesleie 250,- 

Halv dag (4t) 550,- 

Hel dag (7,5t)  800,- 

Hel uke dagtid 3200,- 

Rabatter gis ved leie i lenger perioder. 

 

 

Betingelser

Ved leie av et av våre saler skrives en avtale mellom KGB dans & ballett og leietaker. Betaling for leien skjer via faktura. Utenfor lokalene har vi en nøkkelboks. Kode og instruks for åpning og stenging sendes før utleien starter. Leietaker skal sette seg inn i rømningsveier i lokalene. 

Leietaker har tilgang til gratis internet.

Dersom renholdsarbeiderne kommer i løpet av dagen, må dere forlate rommet i noen minutter mens gulvet rengjøres.

Når arbeidsdagen er over skal lokalene se ut som det gjorde da dere kom - alle bord, stoler og elektronikk må være tilbake på original plass. Gjenstander/scenografi/kostymer/andre eiendeler kan oppbevares ved avtale. Det er ikke lov til å benytte gjenstander, teip og sko som kan gjøre skade på gulvet. Vær bevisst at overdrevent høy bass eller lyd kan skade høytalerene.

I tilfeller der bruken av salen produserer unormalt høy lyd som kan forstyrre andre som arbeider i lokalet, må det meldes om på forhånd og godkjennes.

Dersom salen blir mer skitten/tilgriset enn ved alminnelig bruk, må leietaker rengjøre lokalene selv.

KGB dans & ballett kan si opp leiekontrakten innen 4 uker før leieperioden begynner. Leietaker kan si opp kontrakten frem til 2 uker før leieperioden starter, oppsigelse senere enn dette vil belaste leietaker med 500 kr.